ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Ορυκτό πέτρωμα, που λόγω της ιδιαίτερης κρυσταλλικής δομής του αλλά και του αρνητικού φορτίου που διαθέτει, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε εφαρμογές στην Ιατρική την Γεωργία και αλλού. Εχει την δυνατότητα ,να συγκρατεί το 60% περίπου του βάρους του σε νερό. Όταν θερμανθεί, αποβάλλει το νερό που έχει εγκλωβίσει στους κρυστάλλους ,δίνοντας την εντύπωση ότι βράζει (ζέει), εξ’ ου και η ονομασία του (πέτρα που βράζει- ζεόλιθος). Λόγω του ηλεκτρικού φορτίου του (είναι ένα από τα σπάνια πετρώματα με αρνητικό φορτίο) λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο, δεσμεύοντας από το έδαφος ενώσεις και ιόντα μετάλλων, τα οποία είναι επιβαρυντικά στην διατροφική αλυσίδα των φυτών και άρα του ανθρώπου, εφ ́ όσον αυτά η τα προιόντα τους καταναλώνονται από ανθρώπους ή από ζώα, τα οποία περιλαμβάνονται στην ανθρώπινη δίαιτα. Ραδιενεργές ουσίες, βαρέων συνήθως μετάλλων, μετά από ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια ή μετά από προγραμματισμένες πυρηνικές δοκιμές, μεταφέρονται με το ραδιενεργό νέφος και με τα υπόγεια ύδατα, σε τεράστιες αποστάσεις από τα σημεία των εκρήξεων, μολύνοντας έδαφος και φυτά ,καταλήγοντας τελικά στον οργανισμό μας, μέσω της τροφικής αλυσίδας. Κανείς πάνω σ ́αυτόν τον πλανήτη, δεν είναι αρκετά μακρυά από το Τσέρνομπιλ η την Φουκουσίμα. Εκτός βέβαια από τις ραδιενεργές ουσίες ,υπάρχουν τοξικές μεγαλομοριακές χημικές ενώσεις, απόβλητα εργοστασίων, καυσαέρια, φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, που εξαπλώνονται και μολύνουν καλλιέργειες , με τον ίδιο ακριβώς τρόπο . Στους Ελαιώνες Κολοκοτρώνη με κύριο στόχο την παραγωγή ποιοτικού και υψηλής διατροφικής αξίας ελαιόλαδου, εφαρμόζουμε Ζεόλιθο τόσο στο έδαφος όσο και σε όλες τις φάσεις της καλλιεργητικής φροντίδας.